ASDefender®

Informacja
prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ASDefender.com są zastrzeżone i w pełni należą do SeydaStudio.pl Anna Seyda dalej zwanej SeydaStudio.

Użytkownik ma prawo wykorzystywania informacji pochodzących z serwisu internetowego ASDefender.com pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ich prawowitych właścicieli.

Bez uprzedniej pisemnej zgody SeydaStudio żadna część niniejszego serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana i kopiowana w całości lub w części a także modyfikowana i linkowana oraz transmitowana elektronicznie.

Wszelkie nazwy, logo, znaki oraz hasła prezentowane w niniejszym serwisie internetowym stanowią własność SeydaStudio.pl lub innych podmiotów, których zgodę na wykorzystywanie informacji w niniejszym serwisie internetowym SeydaStudio uzyskała.

Informacje zawarte w serwisie ASDefender.com są na bieżąco aktualizowane. Jednakże pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na stronach niniejszego serwisu internetowego, SeydaStudio nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, autentyczność, aktualność oraz dokładność informacji zamieszczonych na stronach niniejszego serwisu.

W sytuacjach gdy wymagać tego będzie interes firmy, SeydaStudio zastrzega sobie prawo do wprowadzania do serwisu internetowego zmian w części lub całości bez uprzedzenia.

SeydaStudio nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek korzystania z niniejszego serwisu.

SeydaStudio nie ponosi także odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki którym Użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego serwisu internetowego, jak i do tych, do których Użytkownik może uzyskać dzięki serwisowi internetowemu ASDefender.com.

Ryzyko związane z wykorzystywaniem i użytkowaniem informacji zawartych w serwisie internetowym SeydaStudio.pl leży wyłącznie po stronie Użytkownika.