Możesz zakupić nasze oprogramowanie na kilka urządzeń poprzez dokonanie osobnej transakcji dla każdego z nich. Nasz system zakupów umożliwia nabywanie jednej sztuki produktu na jeden adres e-mail. Jeśli chcesz zakupić kilka sztuk tego samego produktu, będziesz musiał użyć różnych adresów e-mail dla każdej z transakcji. W ten sposób można bezproblemowo korzystać z naszych produktów na wielu urządzeniach.