Aby aktywować oprogramowanie, potrzebujesz klucza aktywacyjnego, który otrzymałeś po zakupie na swój adres e-mail. Ponadto, musisz mieć aktywne i stabilne połączenie z internetem. Jeśli masz połączenie z internetem, ale nadal nie możesz aktywować oprogramowania, może to być spowodowane zbyt wieloma nieprawidłowymi próbami wpisania klucza, ponieważ nasze serwery mają ograniczoną ilość dostępu w krótkim odstępie czasu.